WWW.IGNIVA.NO

Igniva leverer rådgivning,

kurs & datastøtteverktrøy

Les mer
Rådgivning

Vi leverer en rekke tjenester innen området samfunnsikkerhet og beredskap. Vi hjelper de fleste med det meste.

RÅDGIVNING -

Samfunnsikkerhet og beredskap

Brannteknisk tilstandsvurdering og statusrapport

Kriserådgivning

Risiko- og sårbarhetsanalyse og vurdering

Brannvernleder

Brann- og ulykkesgranskning

Internkontroll av brannverntiltak

Eiendomsdrift

Utredning samarbeid brannvesen

Industrivern

Brannsikring av verneverdige bygg

Andre områder

Brannkonsept, brannteknisk prosjektering

Termografi

Myndighetskontakt

Forsikringsselskaprepresentant

SMB rådgivning i HR, HMS, IK og KS.

LES MER
Kurs

Vi tilbyr interessante og lærerike kurs innen sikkerhetsopplæring, HMS, førstehjelp, brannvern og industrivern, sertifikater og mye mer.

Industrivern

Forsterket førstehjelp - industrivern.

Industrivern grunnopplæring.

Innsatslederkurs.

 

HMS

Grunnleggende HMS

HMS for ledere.

Verneombud 2-dagers kurs.

Verneombud 40-timers kurs.

 

Førstehjelp

Førstehjelp for barnehage.

Føresthjelp for bedrifter og offentlig virksomhet.

 

Andre kurs

Sikkerhetskurs for helse- og omsorgstjenesten.

Sikkerhetskurs for NAV, publikumsmottak og annen forvaltning.

KURS OG KOMPETANSE -

Brann- og ulykke

Varme arbeider.

Grunnleggende brannvern.

Forebyggende brannvern.

Brannøvelse

Brannvakt ved varme arbeider.

Holde gode øvelser.

Slokkeutstyr

Vannføring og trykktap.

Brannfysikk og brannkjemi.

Brann- og ulykkesvern i industrien.

Brannvern i landbruket.

Branntetting av gjennomføringer.

 

Flexite! Industrivern.

Emergency Log Unit.

Forespørsel om kurs...

 •  

  Kursforespørsel

  Submitting Form...

  The server encountered an error.

  Form received.

Nyheter

Prøv program
Kriserådgivning

Når først krisen rammer er det bedriften har igjen for gode forberedelser. En krise innehar mange elementer som er ulikt ordinær drift. Vi leverer krisestøtte før, under og etter en krise.

Vi leverer krisestøtteverktøyet Emergency Log Unit, et styringsverktøy som kan benyttes for å håndtere krisesituasjoner. Systemet tilbyr funksjoner for opprettelse av kriselogger, varsling av medarbeidere, loggføring av viktige hendelser og pårørendesenter. En godt håndtert krise kan også bedre bedriftens omdømme og redusere utgifter.

Finn ut mer om Emergency Log Unit >

Få informasjon...

 •  

  Informasjon om Emergency Log Unit

  Submitting Form...

  The server encountered an error.

  Form received.

LES MER
Miljøfyrtårn

Å være et miljøfyrtårn betyr at dere tar miljøvern på alvor. Ved å oppfylle miljømål kan dere sertifiseres og vise omverden at dere er en miljøvennlig bedrift.

Miljøfyrtårnbedrifter er beviste på ressursbruken  - og sparer penger.

 Vi hjelper virksomheten gjennom prosessen med å forberede dere til å bli Miljøfyrtårn. Vi veileder dere gjennom alle de aktuelle miljø-bransjekravene og utarbeider en handlingsplan og miljørapport.

 

Finn ut mer Miljøfyrtårn >

Få tilbud...

 •  

  Få tilbud på Miljøfyrtårnsertifisering

  Submitting Form...

  The server encountered an error.

  Form received.

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier for tilbud og aktiviteter.

Påmelding
Varme arbeider

Hvert år oppstår mange branner som på grunn av uforsiktighet og slurv ved utførelse av varme arbeider. Forsikringsselskapene har derfor innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider.

Sertifikat gjelder for hele Norden.

Kurs hver onsdag, eller bedriftstillpassede kurs

Kun 1.490 kr - (inkluderer sertifikat, kursmateriell, slokkeøvelse og mat)

Informasjon og påmelding...

 •  

  Kurset er på 7,5 timer inkludert slokkeøvelse og eksamen.

   

  Kurset inneholder:

  - Ansvar, lover og forskrifter.

  - Brannteori og risiko.

  - Brannforebyggende tiltak.

  - Sikkerhetsregler.

  - Praktiske slokkeøvelser.

  - Avsluttende test.

   

  Informasjon

  Alle kurs avholdes onsdag kl. 09.00 - 16.30

  Sted: Seljeveien 5, 1661 Rolvsøy

  Kostnad: kr 1490,- inkludert kursmateriell, sertifikat, kaffe/te og mat.

   

  Informasjon og påmelding

 

Bedriftservice
BEDRIFTSERVICE

Vi hjelper deg med det administrative slik at du kan snekre, organisere, skru - eller hva du gjør best.

Noen av det vi hjelper små- og mellomstore bedrifter med:

Administrasjon

Post, arkivering.

Ansettelse, personalhåndtering, rekruttering og sykefraværoppfølging.

Websider og markedsføring.

Lærlingoppfølging.

 

HMS og sikkerhet

HMS, brannvern, FDV, kvalitetsystemer.

HMS, prosedyrer, revisjon.

Sikkerhetsarbeid - Beredskapsplaner, vernerunder, risikoanalyser mv.

Sentral godkjenning.

 

Andre tjenester

Renhold, vaktmester.

Kurs og kompetanse.

 

Finn ut mer om bedriftservice >

Industrivern
INDUSTRIVERN

 

RÅDGIVNING

Vi leverer tjenester til industrivernpliktige bedrifter. Risiko- og sårbarhetsanalyser, dokumentasjon og dimensjonering, vi ser om industrivernet er korrekt dimensjonert, utarbeider kompetanse- og øvelseplaner.

 

KURS & KOMPETANSE

Vi tilbyr alt fra klasseromsundervisning og praksis i våre lokaler, ute i bedrift til e-læring.

 

DATAVERKTØY

Med våre spesialtilpassede dataverktøy for industrivern kan bedriften får store gevinster ved moderne og tilpasset tekonologi. .

Vi leverer også totalløsninger.

 

Finn ut mer om hvilke tjenester vi tilbyr >

Prøv løsning for industrivern...

PRØV

Flexite! Industrivern

er en løsning for Industrivernbedrifter som sikrer lovpålagt dokumentasjon av øvelser, utstyrssjekk og avviksrapportering.

- Full oversikt over utstyr og status

- Plan for periodiske sjekker, EU-kontroll, service, mm

- Kom raskt i gang ved å bruke våre ferdige sjekklister som kan tilpasses spesielt for din bedrift.

- Melde inn avvik via mobil/nettbrett – følg avviket og se fremdrift

- Enkelt lage avviksrapporter

- Varsling om utstyr som ikke er kontrollert

Les mer om Flexite! Industrivern

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier for tilbud og aktiviteter.