top of page

Disclamer og juridisk informasjon

 

Bruk av nettsted 

Vennligst les denne informasjonen før du bruker nettsted. Leses dette tars det som en aksept av informasjonen.

​​

Personlige data

Disse bruksvilkårene dekker all informasjon som blir sendt til eller samlet inn fra nettsted. Hensikten er å beskytte brukerne av nettstedet og sikre at personlig informasjon blir håndtert på en sikker og ansvarlig måte.

 

Personlig informasjon

De interaktive elementene på dette nettstedet krever at brukeren gir oss personlig informasjon som navn, post- og e-postadresse.

Vi bruker kun kontaktinformasjon til å sende de opplysninger som brukeren har etterspurt, eller behandle relevant informasjon i henhold til brukerens anmodning. Informasjonen vil ikke bli delt med, eller solgt til, tredjeparter. Vi anonymiserer alle personlige opplysninger når de ikke lenger trengs til formålene de ble samlet inn og deretter brukt til.

Alle henvendelser, chat, epost sendt fra nettstedet til oss og relatert materiale blir behandlet konfidensielt og ansett som personlig informasjon. All annen form for uoppfordret informasjon eller materiale som sendes til nettstedet, eller på annet vis er knyttet til nettstedet, vil bli behandlet som ikke-konfidensiell og kunne brukes av oss uten begrensninger eller betaling.

 

Anonymitet

Nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for hvordan fortrolighet håndteres på andre nettsteder.

 

Sikkerhetstiltak

Vi benytter egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte de besøkendes personlige opplysninger. De personlige opplysningene lagres på servere med begrenset adgang i sikrede anlegg.

 

Innhold om omfang

Nettstedet er tenkt som en introduksjon til vår virksomhet og et generelt bilde av denne.

Det tilstrebes å gjøre innholdet så presist og aktuelt som mulig, men med forenklinger gjort for å lettere forstå og formidle innhold. Informasjonen stilles til rådighet som den er, og vi kan verken uttrykkelig eller underforstått garantere at innholdet er presist.

 

Disclamer

Vi er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som følge av adgang til, eller bruk av, innholdet på nettstedet og nettsteder det er koblet til, inkludert unøyaktig eller ufullstendig innhold. Vi vil derfor ikke betale erstatning for bruk av innhold på nettstedet.

Vi påpeker at vi verken kontrollerer, står i forbindelse med eller støtter nettsteder denne nettstedet er koblet til, og er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder vårt nettsted er koblet til.

 

Opphavsrett

Det er ikke tillatt å laste ned materiale fra nettstedet, hverken for personlig, ikke-kommersiell og kommersiell bruk. Vi forutsetter at overholder reglene om immaterial- og opphavsrett.

Du må ikke kopiere, reprodusere, publisere på nytt, laste opp, sende, overføre eller på annen måte distribuere, eventuelt ved hjelp av koblinger, innhold på nettstedet, inkludert tekst, bilder, audio- og videofiler til privat, offentlig eller kommersiell bruk eller kommunikasjon, uten skriftlig tillatelse fra oss.

 

Varemerke

Varemerker og logoer på nettstedet tilhører oss. Ingenting på nettstedet må tolkes som en underforstått tillatelse eller rett til å bruke noen av varemerkene på nettstedet uten skriftlig tillatelse.

 

Kontakt

Lurer du på noe om denne informasjonen eller praksisen på nettstedet, kan du kontakte oss på post@igniva.no.

bottom of page