top of page

PROGRAMVARE

Ved samarbeid med programvareleverandører tilbyr vi programvare for en rekke fagfelt:

  • Brannvesen: øvelse, kompetanse, utstyr og avvik

  • Branndokumentasjon 

  • Gassdokumentasjon. Forvaltning og dokumenthåndtering av gassanlegg

Flexit Fire Branndokumentasjon

Fagsystem for branndokumentasjon

Kompetanse, utstyr og øvelser

Flexit Fire Branndokumentasjon er et verktøy for å holde oversikt over dokumentasjonen, egenkontroller,  kompetanse og øvelser. 

Flexit Fire er alltid tilgjengelig på web og mobilapp.

Mobil app

Ansatte kan utføre sjekklister, se oppgaver og feil/mangler på utstyr. App gir oversikt over øvelser. 

Feil og mangler kan legges inn, og ses med en gang i appen.

Flexit Fire Appen er tilgjengelig på både iOS og Android.

Hjelp og støtte

For å hjelpe til i brannvernarbeidet leveres Flexit Fire med maler for branndokumentasjon, rutiner og veiledning. 

Mange faghefter og filer er tilgjengelig som gir støtte i brannvernarbeidet. 

I tillegg kan vi bistå i utarbeidelsen av tilpasset dokumentasjon, brannfaglig rådgivning, revisjon. 

Sky lagring

Alt lagres i skyen, er alltid tilgjengelig og fra hvor som helst. Sanntids oppdatering og ingen vanskelig installasjon. 

Gjør hverdagen enklere. Alt dokumentert på et sted og nødvendig dokumentasjon på plass ved tilsyn, uten ekstra arbeid.

bottom of page