top of page
shutterstock_1027912906.jpg

Hello

Det er krav om jevnlig kontroll, ettersyn og vedlikehold av installasjoner, utstyr, konstruksjoner mv.  (tekniske brannverntiltak) for å forhindre teknisk forfall som igjen kan redusere brannsikkerheten.

Egenkontroll

Det skal utføres to typer kontroller:

Egenkontroll

Jevnlig sjekk av alle sikkerhetstiltakene, rømningsveier og annet som har betydning for brannsikkerheten. Kontroll gjøres enten ukentlig, månedlig eller kvartalsvis.

Eksternkontroll

Kvalifisert kontroll av eksternt firma. For eksempel av slokkeutstyr og brannalarmanlegg. Kontrollen gjøres normalt årlig.

Video er instruks for egenkontroll til branndokumentasjon.  

bottom of page